2019 kalendár výroby

Kalendár sviatkov a víkendov zostavuje vláda Ruskej federácie každý rok.

V roku 2019 je to: 365 kalendárnych dní, 247 pracovníkov a 118 sviatkov / víkendov.

Sviatky na rok 2019

Zákonník práce Ruskej federácie (článok 112) ustanovuje prázdniny v Ruskej federácii:

1., 2., 3., 4., 5., 6. a 8. januára - Novoročné sviatky;

7. januára - Kristov betlehem;

23. februára - obhajca vlasti;

8. marca - Medzinárodný deň žien;

1. mája - sviatok jari a práce;

9. mája - Deň víťazstva;

12. júna - Deň Ruska;

4. november - Deň národnej jednoty.

Stiahnite si produkčný kalendár

Nezáleží na tom, či pracujete v obchodnej organizácii alebo vo verejnej službe. Zákon sa vzťahuje na každého!

Kalendár výroby vám pomôže presne a rýchlo vypočítať mzdy, platiť práceneschopnosť, vziať si dovolenku a naplánovať pracovnú zmenu.

DÔLEŽITÉ . Na základe schváleného kalendára roku 2019 si môžete vybrať najpriaznivejšie obdobie pre dovolenku.

Napríklad , pripísať ročnú platenú dovolenku na sviatky / víkendy, čo vám umožní stráviť dlhšiu prestávku v pracovných dňoch a neskôr svoju prácu robiť plodnejšie. Získate tak silu pre nové úspechy a úspechy!

Dovolenka pripadá každý rok na rôzne dni v týždni, a preto sa pre organizáciu pracovného procesu a voľného času uskutočňuje presun víkendov a sviatkov.

Ako odborník na verejné služby a personál by som rád poznamenal:

Kľúčové otázky týkajúce sa výrobného kalendára na rok 2019

1. Biele dni označujú pracovné dni pre päťdňový pracovný týždeň (40 hodín).

2. Modré dni voľna (sobota a nedeľa). Ak sviatok pripadne na víkend, prevádza sa víkend v súlade s vyhlásením vlády Ruskej federácie.

Napríklad 23. februára padol v sobotu, ktorá bola odložená na piatok 10. mája.

3. Sviatky sú označené červenou farbou. Deň pred sviatkami skracuje pracovné a úradné hodiny o jednu hodinu.

Ako vypočítať dovolenku podľa kalendára výroby?

Ročne sa poskytujú v súlade s harmonogramom dovolenky platené dovolenky.

Pri plánovaní dní musíte zvážiť okrem pracovných dní a víkendov.

Prázdniny však nezahŕňajú sviatky! To dáva jedinečnú príležitosť na „predĺženie“ času odpočinku.

Som rád, že moje informácie sú pre vás užitočné.

Zostaň so mnou na kanáli. predplatiť

Uvidíme sa skoro!

Súvisiace Články