Ako určiť počet manželstiev a detí ručne

Ľudia sa už dlho zaujímajú o to, ako sa im ukáže ich život, aký osud im prinesie, koľko manželstiev, detí a aké ťažkosti sa stanú. Svoju budúcnosť môžete zistiť pomocou rozprávania, kariet a dokonca aj čiar na dlani.

hádanie z ruky

Predpovedanie budúcnosti pozdĺž línií vašej ruky sa týka vedy o palmológii, ktorá existuje už mnoho storočí. Podľa palmárstva, čiary umiestnené na ľudskej dlani nesú informácie o všetkých oblastiach ľudského života.

Takáto jedinečná „karta“ života sa dáva osobe pri narodení a počas života sa môžu meniť línie, body, vetvy na ramene. Predpokladá sa, že každá línia je zodpovedná za určitú oblasť ľudskej činnosti a dokonca má svoje vlastné mená.

Musíte si prečítať riadky na strane, ktorá vedie. Pre pravákov je to pravá ruka a pre ľavákov ľavú.

Keď sa pýtame na prosperujúcu budúcnosť, ľudia, najmä slobodní ľudia, sa často zaujímajú o to, koľko manželstiev a detí bude. Odpoveď na otázku nájdete, ak sa dôkladne pozriete do dlane a správne čítate informácie z čiary barque.

Manželská línia po ruke

Aby ste si našli snúbencovú líniu v dlani, nemusíte mať špeciálne zručnosti a znalosti v oblasti dlane. Najprv musíte nájsť líniu srdca. Táto čiara je pomerne dlhá a zreteľne viditeľná, je umiestnená nad stredom dlane a vedie k ukazováku.

Čiara, ktorá je medzi malíčkom a srdcovou líniou, je línia manželstva. Je to malá, ale dosť jasná línia. Koľko takýchto línií je na ruke, koľko bude manželstiev.

Ako čítať manželskú líniu

1. Jasne definovaná čiara označuje silné dlhé manželstvo, slabo vyjadrená krátka čiara symbolizuje ľahkomyseľný krátky vzťah.

2. Čím bližšie je manželská línia k srdcovej línii, tým skôr sa dievča alebo priateľ ožení. Ak je čiara umiestnená blízko malíčka, manželstvo bude v neskoršom veku (50 - 60 rokov).

3. Ohyb línie smerom nahor znamená jasný emocionálny vzťah s partnerom, ohyb dole symbolizuje budúce zdravotné problémy v druhej polovici.

4. Ak má manželská línia na konci vetvy, potom sa manželstvo nakoniec zrúti.

5. Na línii manželstva môžu byť ďalšie rôzne znaky. Napríklad kríženie na chorobu alebo nehodu, hviezda - na krízu, štvorec - na fyzické násilie, mriežka - na stratu záujmu o seba.

Stáva sa, že palmisti vôbec nevidia líniu manželstva v dlaniach. To môže znamenať, že:

· Manželstvo nebolo láskou, ale výpočtom,

· Osoba nie je schopná zažiť pocity lásky,

· Ani v rodinnom živote nebude človek šťastný a bude mať iný životný účel.

Rad detí

Línie detí sú umiestnené veľmi blízko línie manželstva - sú to vertikálne línie, ktoré siahajú od línie manželstva k malíčku. Počet pomlčiek určuje počet detí.

Ako čítať rad detí:

· Silná čiara znamená, že bude chlapec, tenká čiara znamená dievča.

· Linka v tvare V symbolizuje vzhľad dvojčiat.

· Čím bližšie sú čiary k stredu dlane, tým neskôr sa objavia deti.

· Ak je medzi čiarami veľká vzdialenosť , narodia sa deti s veľkým vekovým rozdielom.

· Dokonca aj nenarodené deti v dlani sú označené rozmazanými čiarami, po narodení dieťaťa sa línia stáva jasnejšou.

· Prítomnosť kopcov, hľúz alebo ďalšie označenie na hranici dieťaťa naznačuje možné zdravotné problémy.

Napriek skutočnosti, že budúcnosť osoby sa dá čítať pozdĺž línie na ruke, je dôležité si uvedomiť, že línie sa môžu meniť, rovnako ako sa môže meniť osud.

Súvisiace Články